ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.วังม่วง
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุก ๘.๐๐ น. พร้อม
ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจปฎิบัติหน้าที่

 

 

 

จัดทำโดย งานธุรการทั่วไป สถานีตำรวจภูธรวังม่วง
454 ม.7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร.0-36359-018 โทรสาร.0-36359-288 e- mail: [email protected]
ด.ต.เสกสันต์ วรรณสด (Webmaster)